Wednesday, 1 July 2009

Никополис ад Иструм

На 18 км. от Велико Търново, по посока Русе, се намира древноримският град Никополис ад Иструм. Градът е построен от император Траян по случай победата на римските завоеватели над даките, които живеели на север от Дунав през II век. Затова бил наречен "Никополис ад Иструм" - "Град на победата към Дунав".
Основата на градоустройствения план са двете главни улици: Кардо максимус (в посока север-юг) и Декуманус максимус (изток-запад). На тях са успоредни останалите улици. Улиците са постлани с големи варовикови плочи. По тяхната повърхност се виждат издълбаните коловози на колесниците и колите. В средата под каменната настилка има зидан канал за нечисти води, който има естествен наклон на терена. За почистването на тинята са предвидени каменни правоъгълни шахти, които при нужда се вдигат. Отстрани на канала и по-плитко минава глиненият водопровод за питейна вода. Освен този зидан акведукт, имало е и други глинени водопроводи и каменни кладенци. Водоснабдяването и хигиената са били на високо ниво.
Градският площад под открито небе е бил в централната част на града. Бил е заобиколен с монументална внушителна варовикова колонада около четирите страни, високи около 10 метра. При тържества и зрелища народът седял на варовиковите седалки. Този градски площад представлявал своеобразна галерия от прочути произведения на бронзовата пластика. Тези произведения на изкуството били изработвани от местните скулптори.
В източнта и южната част на градския площад са се намирали пазарите, откъдето гражданите са купували необходимите им стоки и предмети.
В северната част на площада е имало просторна покрита зала - гражданската базилика, в която търговците водели деловите си разговори, предпазени от лошо време. Базиликата обикновено е заемала най-топлото място на градския площад (в случая южната част).
В западната част са се намирали различни обществени сгради, свързани с градския живот. Тук се е издигала постройката на Градския съвет (булевтерионът), в която заседавали градските съветници (булевти), чийто брой бил около 80-100 души. Те произхождали от местната заможна аристокрация.
Начело на градското управление стояла колегия от висши сановници (архонти), между които се намирал първият архонт. Останалите архонти се занимавали с реда в града, с раздаването на правосъдие и други неотложни задачи.
В южната част е бил разположен малък покрит театър за 350-400 души, наречен "одеон", предназначен за музикални, мимически и други представления, както и за лекции на оратори, философи и общественици.
Населението на Николопис ад Иструм е било смесено: италийци, траки и др. Срещат се имена на различни хора на умствения и физическия труд: лекари, каменоделци, ковачи, зидари, дърводелци и др. По време на разкопките се откриват различни произведения на художествените занаяти, оръдия на труда, множество глинени съдове, изработени в керамичните работилници или внесени отвън. Съгласно тогавашните разпоредби тухларниците се намирали само навън от града, за да не замърсяват въздуха.
В продължение на един век Никополис ад Иструм секъл 900 типа собствени бронзови монети, върху лицевата страна на които се вижда релефната глава на тогавашния император, а на задната страна: обществени сгради и различни божества.
Градът бил заграден с каменна крепостна стена, снабдена с 4 порти и множество потерни (тесни врати), кули и стълби. Върху монетите са изобразени някои от тях.
Навън от крепостните стени се простирали вилите на градската аристокрация, както и некрополът (гробището).
Градът бил окончателно разрушен от аварите и славяните в края на VI век.
Ако не сте били в Рим, а искате, просто отидете в Никополис ад Иструм. Този град за мен е "Българският Рим". Докоснете се до величието и необикновената красота на този древноримски град! Заслужава си!


1 коментара:

Aquawoman said...

Дори сега си личи, че е било величесвено. Римска му работа ;)..