Monday, 25 May 2009

И студентите са човешки хора! :)

Сесията наближава. "Голямото учене" също. И в такива моменти, когато ученето дойде в повече, се получават снимки като тази. Но все пак, моля, не се смейте на душевно "обгазените" с простотия студенти. "И те са човешки хора." :) 


0 коментара: