Saturday, 3 January 2009

Изкуство с плодове...

Това е нов вид изкуство - да се правят различни форми от плодове и яйца. Вижте само, каква красота!